Voorwaarden warme wensen


Voorwaarden van de Lijncom warme wensen actie - Editie 2023-2024

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 Deelname aan Lijncom warme wensen actie impliceert de aanvaarding van dit reglement.

1.2 Lijncom behoudt zich het recht voor om ingezonden bijdragen te weigeren of niet te publiceren zonder opgave van reden.

1.3 De algemene bepalingen van lijncom op https://lijncom.be/disclaimer zijn steeds van toepassing.

Artikel 2: Inhoud van de Inzending

2.1 Er wordt geen reclame gevoerd voor:

  • diensten of producten die ingaan tegen de belangen van het duurzaam vervoer, De Lijn of haar reizigers.
  • politieke partijen, verenigingen met een filosofische of godsdienstige achtergrond of vakbonden. De Lijn is als drager politiek, filosofisch en godsdienstig neutraal.
  • boodschappen, diensten of producten waarvan de oorsprong en/of de bedoeling dubieus zijn.
  • campagnes die niet conform de regelgeving van de JEP zijn. Indien er twijfel bestaat over een campagne en de conformiteit met de regelgeving van de JEP, kan een pre-advies aangevraagd worden.
  • geneesmiddelen (verboden zoals bepaald in het Koninklijk besluit betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik van 7 APRIL 1995, art 1-5).
  • online kansspelen (verboden zoals bepaald in het Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen) en fysieke gokkantoren.

Alcoholreclame is toegestaan wanneer deze in overeenstemming is met de bestaande reglementering inzake alcoholreclame en het convenant zoals onder meer gepubliceerd op de website van de JEP.

Verder zijn alle voorwaarden van de deontologische code van Lijncom van toepassing

Inzendingen die in strijd zijn met deze richtlijnen zullen worden uitgesloten van deelname.

Artikel 3: Beoordeling en Publicatie

3.1 Lijncom streeft ernaar om ingezonden boodschappen binnen 72 uur na ontvangst te beoordelen en te publiceren. Echter, Lijncom geeft geen garantie dat deze termijn altijd gehaald zal worden.

3.2 Na beoordeling zullen de geselecteerde boodschappen worden gepubliceerd op de daarvoor bestemde zuil.

Artikel 4: Duur van de Actie

4.1 De Lijncom warme wensen actie loopt van 15 december 2023 tot 15 januari 2024.

Artikel 5: Duur van de Publicatie

5.1 De geselecteerde boodschappen zullen in de actieperiode een periode van minimaal 1 dag en maximaal 30 dagen worden getoond op de zuil.

Artikel 6: Uitzendtijdstip en Herhaling

6.1 Lijncom geeft geen garantie over uitzendtijden noch over frequentie van uitzending van de boodschappen.

Artikel 7: Slotbepalingen

7.1 Lijncom behoudt zich het recht om dit reglement te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen tijdig en op passende wijze worden gecommuniceerd.

7.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Lijncom.

Dit reglement is opgesteld op 30/11/2023 en treedt in werking op 15 december 2023.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.