Voorwaarden warme wensen


Voorwaarden van de Lijncom warme wensen actie - Editie 2023-2024

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 Deelname aan Lijncom warme wensen actie impliceert de aanvaarding van dit reglement.

1.2 Lijncom behoudt zich het recht voor om ingezonden bijdragen te weigeren of niet te publiceren zonder opgave van reden.

1.3 De algemene bepalingen van lijncom op https://lijncom.be/disclaimer zijn steeds van toepassing.

Artikel 2: Inhoud van de Inzending

2.1 De ingezonden boodschap mag niet van commerciële en/of politieke aard zijn. Inzendingen die in strijd zijn met deze richtlijn zullen worden uitgesloten van deelname.

Artikel 3: Beoordeling en Publicatie

3.1 Lijncom streeft ernaar om ingezonden boodschappen binnen 72 uur na ontvangst te beoordelen en te publiceren. Echter, Lijncom geeft geen garantie dat deze termijn altijd gehaald zal worden maar stelt alles in het werk om dit zo spoedig mogelijk te doen.

3.2 Na beoordeling zullen de geselecteerde boodschappen worden gepubliceerd op de daarvoor bestemde zuil.

Artikel 4: Duur van de Actie

4.1 De Lijncom warme wensen actie loopt van 15 december 2023 tot 15 januari 2024.

Artikel 5: Duur van de Publicatie

5.1 De geselecteerde boodschappen zullen in de actieperiode een periode van minimaal 1 dag en maximaal 30 dagen worden getoond op de zuil.

Artikel 6: Uitzendtijdstip en Herhaling

6.1 Lijncom geeft geen garantie met betrekking tot het vaste uitzendtijdstip van de ingezonden boodschappen. Evenmin wordt er garantie gegeven voor d ehoeveelheid van herhaling van de boodschappen.

Artikel 7: Slotbepalingen

7.1 Lijncom behoudt zich het recht voor om dit reglement te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen tijdig en op passende wijze worden gecommuniceerd.

7.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Lijncom naar eigen goeddunken.

Dit reglement is opgesteld op 30/11/2023 en treedt in werking op 15 december 2023.

Votre navigateur ne remplit pas les conditions minimales requises pour afficher ce site web. Les navigateurs ci-dessous sont compatibles. Si vous ne disposez pas de l'un de ces navigateurs, cliquez sur l'icône pour télécharger le navigateur souhaité.